Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs i teckenspråk

Kursen ger dig erfarenhet av forskning genom delaktighet i ett forskningsprojekt.

Den här kursen ger dig som student chansen att förvärva erfarenhet av forskningsarbete. Projektarbetet innebär att du på heltid under tio veckor deltar i ett forskningsprojekt inom teckenspråk. Du sätter dig in i projektets teoretiska bas, i metoden som tillämpas och med en avgränsad uppgift deltar du i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom en presentation och en skriftlig rapport.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
   Institutionen för lingvistik

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk