Projektkurs i teckenspråk, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska förvärva erfarenhet av att delta i ett forskningsprojekt i teckenspråk. Projektarbetet innebär att studenten på heltid under tio veckor deltar i ett forskningsprojekt inom teckenspråk på så sätt att han/hon sätter sig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas i projektet och med en avgränsad uppgift deltar i det praktiska arbetet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen