Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk - magisterkurs

 • 15 hp

Den här kursen är för dig som vill skriva ett examensarbete på avancerad nivå inom teckenspråk.

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom teckenspråk.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på engelska. Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras; ii) ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas; iii) ett muntligt försvar av det egna examensarbetet; iv) en muntlig opposition på en annan students examensarbete; v) deltagande i seminariediskussionerna. 

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden