Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation

 • 7,5 hp

Kursen behandlar olika aspekter på teckenspråk i taktil form och alternativa kommunikationsmetoder för personer med dövblindhet.

Kursen ger en orientering i dövblindkunskap och socialhaptisk kommunikation. Ett praktiskt moment med övningar ingår i kursen.
Kursen vänder sig i första hand till personer med viss erfarenhet av teckenspråkskommunikation.

Kursen öppnar för sen anmälan 15 juli

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom presentation av en fallstudie och en inlämningsuppgift.

  Examinator

  HT20:
  Johanna Mesch

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Åsa Gustafsson
  asa.gustafsson@ling.su.se

  Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
   Institutionen för lingvistik