Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter

 • 7,5 hp

Är du lärarstudent och nyfiken på teckenspråk? Den här kursen ger din en yrkesrelevant introduktion.

Kursen vänder sig till lärarstuderande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen omfattar dels en teoretisk del, som ger en översiktlig beskrivning av teckenspråkets struktur, dels ett praktiskt moment med språkfärdighetsträning med fokus på kommunikation.

Lärare och barn som talar teckenspråk. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Kursen ges kvällstid och på distans. 

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar samt färdighetsövningar i teckenspråk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig digitaliserad examination, ett digitaliserat färdighetsprov i ord-, siffer- och bokstaveringskunskap och ett färdighetsprov i turtagning och kommunikation. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden