Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp

Om utbildningen

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad samt skriven svenska som ska leda till ytterligare teoretiska kunskaper i teckenspråk. I kursen studeras svenskt teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda och språkens olika konventioner för

turtagning. För båda språken diskuteras satsens form och funktion, satstyper och ordföljd samt ordklasser och morfologiska processer. Dessutom behandlas teckenspråkets icke-manuella syntaktiska markörer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen