Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig till personer som är självständiga nybörjare i svenskt teckenspråk och som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i en text på svenskt teckenspråk om välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. Kursen omfattar också övningar i att framställa sammanhängande texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Samtalsövningar utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen