Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp

Om utbildningen

I kursen övas förmågan att använda ett mer flexibelt språkbruk och en breddning av teckenförrådet sker. Dessutom utvecklar kursen förmågan att förstå teckenspråkstexter om mer obekanta ämnen. De studerande ska också öva sin förmåga att tillämpa teckenspråkets turtagningsregler, variera sina teckenval, producera olika typer av texter och utveckla ett förhållandevis korrekt språkbruk inom olika välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. De studerande övar också sin förmåga att utan förberedelser delta i samtal. Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på fras- och satskonstruktion samt textbindning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen