Svenskt teckenspråk V, 7,5 hp

Om kursen

I kursen får studenten fördjupa sina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får studenten utveckla sin förmåga att aktivt delta i flerpartssamtal om olika ämnen, och sin förmåga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger även fördjupande kunskaper om teckenspråkets uppbyggnad med särskilt fokus på textuppbyggnad och texttyper.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen