Svenskt teckenspråk VI, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ägnas åt att fördjupa de studerandes förmåga i att delta i olika typer av samtal och diskussioner på svenskt teckenspråk och att förstå teckenspråk i relativt högt tempo med ett mer teoretiskt innehåll. Studenterna ska också utveckla sin förmåga att uttrycka sig på ett flytande och nyanserat teckenspråk. Dessutom ger kursen fördjupande kunskaper om variationer i svenska teckenspråket, i strukturell analys av tecken och munrörelser samt om typiska andraspråksstrukturer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen