Skräck och monster i populärkulturen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar monsters frekventa förekomst inom populärkultur, deras världshistoria och olika teorier och förklaringar till deras roll i mänsklighetens historia. Vad säger det enorma intresset för fiktiva världar, skräck och monster om vår moderna tid? Och hur gamla är egentligen våra monster?

Kursen syftar till att uppmärksamma de historiska och kulturella krafter som har legat och ligger bakom skräck och monster. Vidare syftar kursen till att visa att skräck och monster inte enbart har varit ett västeuropeiskt fenomen, även om Västerlandet tidvis har dominerat politiskt stora delar av världen. Det handlar om både en världshistorisk företeelse och en modern global trend, och berör frågan om vad som kännetecknar en människa och mänskligheten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen