Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektledarutbildning

Projektledarutbildningen är en yrkesförberedande kurs som innehåller praktik. Det är en kurs där du lär dig att utveckla, leda och koordinera olika kulturprojekt.

Kursen ger grundläggande kunskaper i projektledning, administration och marknadsföring samt hur projektarbete inom kulturområdet bedrivs i praktiken. I kursen ingår fem veckor handledd praktik.

Kursen riktar sig till studerande som önskar en yrkesförberedande påbyggnad.  Utbildningen har en flervetenskaplig karaktär och integrerar ekonomiska, juridiska och kulturteoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

  1. Projektledning i det kulturella fältet. Teori och metod 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet samt metoder och verktyg för planering av projekt. Kursen innehåller praktiska och teoretiska perspektiv på projektorganisationer och ledarskap, projektplanering, projektkommunikation, gruppdynamik, och genus. Under delkursen presenteras även fallstudier från kulturfältet. Det ingår även handledda tillämpningsövningar samt utmaningsdrivna uppgifter från externa partners.

  2. Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge en förståelse för kulturekonomiska frågor såväl på samhällsövergripande nivå som på projektnivå. I föreläsningar presenteras forskning och arbetsmetoder för att planera projektet utifrån ekonomiska ramar, samt att kommunicera med kulturkonsumenter, och att finansiera kulturprojekt. Kursen avslutas med föreläsningar om juridik, upphovsrätt, skattefrågor och organisationsformer. De teoretiska föreläsningarna kombineras med tillämpningsövningar och studiebesök på ledande kulturinstitutioner.

  3. Projektarbete, skriftlig gruppuppgift 7,5 hp
  Delkursen är en praktisk övning i att utforma en projektplan för ett eget kulturprojekt. Planen utarbetas i grupper och bygger på olika moment på kursen bl.a.: projektidé, situationsanalys, aktivitetsplan, organisation och bemanning, budget och finansiering, marknadsförings, uppföljning och utvärdering.

  4. Handledd praktik 7,5 hp
  Delkursen utgörs av praktik motsvarande fem veckors heltidsarbete. Studenterna söker själva en praktikplats som kan ge erfarenhet att arbeta i projektorganisationer. Den handledda praktiken ska ge studenten en insyn i någon del av kultursektorn och bidra till att studenten kan utveckla kontakter och nätverk som möjliggör framtida verksamhet inom kulturområdet. Erfarenheter och intryck från praktiken analyseras i en rapport utifrån inhämtad teori på kursen.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig lärare: Ragnar Lund, ragnar.lund@historia.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

  Ansökan

  I samband med ansökan via antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

  Ytterligare upplysningar om ansökan lämnas av studievägledningen: studievagledare@historia.su.se

 • Möt oss

 • Kontakt

  Kursansvarig för Projektledarutbildningen
  Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar
  Studie- och karriärvägledare
  Studentexpedition