Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektledarutbildning

Projektledarutbildningen är en yrkesförberedande kurs som innehåller praktik. Det är en kurs där du lär dig att utveckla, leda och koordinera olika kulturprojekt.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se 

Webbregistreringstider
Lärarutbildningar: 2021-01-04 – 2021-01-10
Övriga utbildningar: 2021-01-04 – 2021-01-12

Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig kan du e-posta expedition@historia.su.se ovanstående tider. Ange vilken kurs du vill registrera dig på samt bifoga ett nationellt studieintyg.

Lärplattform

Alla kurser använder lärplattformen Athena, athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

Reservantagning

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 2.

Övrig information

Information om omregistrering, dispensansökan, antagning samt öpptettider under jul- och nyår hittar du på Historiska institutionens webbsida

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger grundläggande kunskaper i projektledning, administration och marknadsföring samt hur projektarbete inom kulturområdet bedrivs i praktiken. I kursen ingår fem veckor handledd praktik.

Kursen riktar sig till studerande som önskar en yrkesförberedande påbyggnad.  Utbildningen har en flervetenskaplig karaktär och integrerar ekonomiska, juridiska och kulturteoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

  1. Projektledning i det kulturella fältet. Teori och metod 7,5 hp
  Delkursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet samt metoder och verktyg för planering av projekt. Kursen innehåller praktiska och teoretiska perspektiv på projektorganisationer och ledarskap, projektplanering, projektkommunikation, gruppdynamik, och genus. Under delkursen presenteras även fallstudier från kulturfältet. Det ingår även handledda tillämpningsövningar samt utmaningsdrivna uppgifter från externa partners.

  2. Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge en förståelse för kulturekonomiska frågor såväl på samhällsövergripande nivå som på projektnivå. I föreläsningar presenteras forskning och arbetsmetoder för att planera projektet utifrån ekonomiska ramar, samt att kommunicera med kulturkonsumenter, och att finansiera kulturprojekt. Kursen avslutas med föreläsningar om juridik, upphovsrätt, skattefrågor och organisationsformer. De teoretiska föreläsningarna kombineras med tillämpningsövningar och studiebesök på ledande kulturinstitutioner.

  3. Projektarbete, skriftlig gruppuppgift 7,5 hp
  Delkursen är en praktisk övning i att utforma en projektplan för ett eget kulturprojekt. Planen utarbetas i grupper och bygger på olika moment på kursen bl.a.: projektidé, situationsanalys, aktivitetsplan, organisation och bemanning, budget och finansiering, marknadsförings, uppföljning och utvärdering.

  4. Handledd praktik 7,5 hp
  Delkursen utgörs av praktik motsvarande fem veckors heltidsarbete. Studenterna söker själva en praktikplats som kan ge erfarenhet att arbeta i projektorganisationer. Den handledda praktiken ska ge studenten en insyn i någon del av kultursektorn och bidra till att studenten kan utveckla kontakter och nätverk som möjliggör framtida verksamhet inom kulturområdet. Erfarenheter och intryck från praktiken analyseras i en rapport utifrån inhämtad teori på kursen.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig lärare: Ragnar Lund, ragnar.lund@historia.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

  Ansökan

  I samband med ansökan via antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

  Ytterligare upplysningar om ansökan lämnas av studievägledningen: studievagledare@historia.su.se

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Kursansvarig lärare: Ragnar Lund, ragnar.lund@historia.su.se
  Studierektor: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se