Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 hp