Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling

Ny kurs i projektledning med inriktning på kultur och stadsutveckling. 
Kursen är utmaningsdriven och du som student arbetar med ett eget formulerat eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsutveckling. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer. 
Kursen riktar sig dels till personer som har läst Projektledarutbildning, 30 hp eller likvärdig utbildning och som önskar en fördjupning och påbyggnad, dels till yrkesverksamma inom för kursen relevanta områden.
 
Du arbetar i grupp med att identifiera en utmaning, att presentera en projektidé och därefter att planera och påbörja genomförandet av ett projekt. 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, seminarier, workshops och handledning. Inom ramen för kursen samverkar vi med organisationer som medverkar i undervisning och bidrar med handledning i projekten.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen är uppdelad i två delkurser: 

  Delkurs 1. Kultur och stadsutveckling: teori, metod och arbetsmodeller 7,5 hp 
  Delkursen ger kunskap om teoretiska perspektiv på och arbetsmetoder för att leda och genomföra kulturella utvecklingsprojekt och hur dessa kan påverka stadsutveckling. 
   
  Delkurs 2. Projektarbete 7,5 hp
  I delkursen arbetar studenterna med ett eget formulerat eller externt initierat kulturellt utvecklingsprojekt med inriktning på stadsutveckling.

  Examinator

  Examinator och kursansvarig är Ragnar Lund.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Lärplattform

  Du som läser kursen hittar den senaste informationen på Stockholms universitets lärplattform athena.su.se

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Kursansvarig lärare: Ragnar Lund, ragnar.lund@historia.su.se
  Studierektor: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se