Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 hp

Om kursen

Våren 2020 ges en helt ny kurs i projektledning med inriktning på kultur i stadsmiljö!

Kursen är utmaningsdriven och du som student genomför ett eget eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsbyggnad. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer (kommuner, fastighetsägare, kulturaktörer, institutioner och entreprenörer).

Kursen ges på deltid och bygger på moduler inom: projektplanering, ekonomisk planering, fundraising och partnersamarbeten, internationella samarbeten och utblickar (genom en studieresa), kommunikation och media, kulturellt entreprenörskap, innovationsprocesser för levande kulturliv i städer.

Du arbetar i ett team med att identifiera en utmaning, att presentera en projektidé och därefter att planera och genomföra ett projekt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och handledning.

Kursen riktar sig dels till personer som har läst Projektledarutbildningen (30 hp) vid Historiska institutionen och som önskar en fördjupning och påbyggnad, dels till yrkesverksamma inom för kursen relevanta områden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen