Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Visuell och materiell kultur

Selfie
Selfie: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons.

Kursen ger en introduktion till teorier och metoder for att tolka och förstå hur visuella och materiella uttryck i bred bemärkelse kan förmedla kunskap, normer och identiteter i olika samhälleliga och kulturella kontexter. Kursen vänder sig till studerande från en vidsträckt ämnesbakgrund och till yrkesverksamma inom det visuella fältet som önskar en teoretiskt orienterad vidareutbildning. Kursen ges på engelska