Förlagskunskap, 60 hp

Utbildningens syfte är att förbereda för arbetsuppgifter inom förlagsvärlden. Detta är en dynamisk och spännande bransch till följd av globalisering, digitalisering och förändringar i nya medier och på bokmarknaden. Utbildningen på Stockholms universitet startade på initiativ av branschföreningen med de ledande förlagen i Sverige. Utbildningen erbjuder en unik ingång till branschen och ger nödvändiga kunskaper om den svenska förlagsvärlden, om dess organisation och verksamhet, och dess samhälleliga ramar och villkor. Olika roller och arbetsfält inom förlagsbranschen blir belysta ur både praktiska och vetenskapliga perspektiv. Utbildningen inkluderar juridiska och ekonomiska aspekter på förlagens arbete. Undervisningen sker genom seminarier, studiebesök, gästföreläsningar samt praktiska övningar (i programvaran InDesign, bland mycket annat). Som avslutning på utbildningen väntar tio veckors praktik på förlag. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna arbeta inom redaktion, produktion, distribution och på marknadssidan.

I samband med ansökan via www.antagning.se ska du också ladda upp (eller skicka in) intyg om relevant arbetslivserfarenhet (ditt CV) och en skriftlig kursmotivering (ett personligt brev), eftersom meritvärdet bestäms dels av antalet högskolepoäng med betyget A, B eller VG på, dels av hur relevant din tidigare arbetslivserfarenhet är gentemot arbetsmarknaden kursen utbildar mot, och dels vad du tänkt med utbildningen. Det personliga brevet ger dig alltså möjlighet att förklara dina tidigare erfarenheter och förmedla ditt intresse för din framtida yrkesroll. Var och en av dessa utgör en tredjedel av meritvärdet som maximalt kan vara 300.

Upplysningar lämnas av studievagledare@historia.su.se

Se även www.historia.su.se; Utbildning; Avancerad nivå

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen