Introduktion till förlagskunskap, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till förlagsområdet och bokutgivningens villkor i praktiken. Den inleds med en översikt över bokbranschen och en inblick i förlagets specifika roll och funktion. Genom olika praktiska övningar tränas färdigheter som berör utgivning och framställningen av en bok, från idé till färdig produkt. Kursen avslutas med en utblick mot branschens framtida utmaningar och möjligheter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen