Introduktion till förlagskunskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till förlagsområdet och bokutgivningens villkor i praktiken. Den inleds med en översikt över bokbranschen och en inblick i förlagets specifika roll och funktion. Genom olika praktiska övningar tränas färdigheter som berör utgivning och framställningen av en bok, från idé till färdig produkt. Kursen avslutas med en utblick mot branschens framtida utmaningar och möjligheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen