Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar.

Programmet består av tolv månaders sammanhängande heltidsstudier omfattande:

60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav 15 hp självständigt arbete på avancerad nivå i ämnesdidaktik.

30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU.

I utbildningen ingår följande kurser:

SU

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, AN, 10hp

Teorier om lärande och individens utveckling, GN, 5hp

Specialpedagogik, AN, 5hp

Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap, AN, 5hp*

Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle, AN, 5 hp*

Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i matematik, AN, 5 hp*

Matematikdidaktik och betygsättning-årskurs 7-9 och gymnasiet, AN, 5 hp*

Självständigt arbete i ämnesdidaktik, AN, 15hp**

KTH

Verksamhetsförlagd utbildning 1, GN, 12hp

Verksamhetsförlagd utbildning 2, GN, 3hp

Verksamhetsförlagd utbildning 3, AN, 15hp

Sociala relationer och ledarskap, GN, 7,5hp

Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv, GN, 6 hp

Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning, GN, 1,5hp

Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik del 1, AN, 5 hp*

Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i teknik, del 2, AN, 5 hp*

Examensarbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning, AN, 15hp**

*(Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination)

**(En av kurserna läses)

Riksdagen har beslutat att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU),genomgå en registerkontroll från polismyndigheten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen