Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Utbildningen vänder sig till dig som har en forskarexamen samt ämnesstudier från universitet eller högskola inom ämnen som finns i skolan. KPU för forskarutbildade (KPUFU) ges av Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Studenter på campus. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Genom KPUFU kan du komplettera dina tidigare studier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området och ta ut en ämneslärarexamen. Därmed blir du behörig att undervisa i dina ämnen.

Utbildningen erbjuds på förhöjd helfart och startar: VT 2022, VT 2023, VT 2024 och VT 2025.

Inom KPUFU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik:

Ämneskombinationer

Biologi Kemi
Biologi och Fysik Kemi och Naturkunskap
Biologi och Kemi Kemi och Teknik
Biologi och Matematik Kemi, Fysik och Teknik
Biologi och Naturkunskap  
Biologi och Teknik Matematik
Biologi, Kemi och Teknik Matematik och Fysik
Biologi, Matematik och Fysik Matematik och Kemi
Biologi, Matematik och Kemi Matematik och Teknik
Biologi, Matematik och Teknik Matematik, Fysik och Kemi
  Matematik, Fysik och Teknik
Fysik Matematik, Kemi och Teknik
Fysik och kemi  
Fysik och Teknik Teknik

 

Behörighetskrav och förkunskapskrav

Behörighetskrav och förkunskapskrav LKFOY (292 Kb)

 

 • Programöversikt

  Du läser kurser vid olika institutioner vid Stockholms universitet och KTH. Programmet omfattar tolv månaders sammanhängande heltidsstudier/förhöjd studietakt. 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Programmet ges på distans med campusförlagda träffar. Observera att studierna även pågår under sommaren.

  År 1

  Vårterminens kurser (totalt 41 hp)

  Programintegrerande kurs (LT1026) 1,5 hp (KTH)
  (vecka 3-33)

  Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning (UM7101) 10 hp
  (vecka 3-8)

  Sociala relationer och ledarskap (LT1024) 7,5 hp (KTH)
  (vecka 8-24)

  Teorier om lärande och individens utveckling (UCG42K) 7,5 hp
  (vecka 8-24)

  Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1013) 15 hp (KTH)
  (vecka 11-21)

  Campusveckor: 2, 8, 21, 24.

  Sommarterminens kurser (totalt 6 hp)

  Utbildning, skola och samhälle (LT1014) 6 hp (KTH)
  (vecka 24-33)

  Höstterminens kurser (totalt 43 hp)

  Programintegrerande kurs (LT1026) 1,5 hp (KTH)
  (vecka 33-2)

  Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling (LT1020) 7,5 hp (KTH)
  (vecka 33-51)

  Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013) 15 hp (KTH)
  (vecka 39-48)

  Ämnesdidaktik 1 (vecka 33-44):
  Ämnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik 6 hp (KTH)
  Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i matematik (UM8051) 6 hp
  Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap (UM8049) 6 hp

  Ämnesdidaktik 2 (vecka 44-2):
  Ämnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik 6 hp (KTH)
  Matematikdidaktik och bedömning - årskurs 7-9 och gymnasiet (UM8052) 6 hp
  Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle (UM8050) 6 hp 

  Utvecklingsarbete inom nv-/ma-didaktik (UM8048) 7,5 hp
  (vecka 33-2)

  Campusveckor: 33, 38, 44, 51, 2.

 • Så ansöker du

  Din forskarexamen måste du ladda upp på antagning.se. Meriter på forskarnivå förs inte över automatiskt från Ladok. Detta gäller även dig som har en utländsk utbildning.

  Kontrollera alltid att de meriter du vill få bedömda finns med när du loggar in på antagning.se.

  Förhandsbedömning

  Vi har tyvärr ingen möjlighet att göra förhandsbedömningar.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Behörighet i flera ämnen ger högre poäng. Sökande med behörighet i undervisningsämne som inte är inom samma ämnesområde som forskarexamen prioriteras sist.

 • Mer information

  Utbildningsbidrag

  Alla som blivit antagna till utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25000 kronor/månad till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år.

  Beloppet är skattepliktigt och förutsätter studier på heltid. Efter sex månader granskas studiemeriterna innan beslut fattas om bidrag för återstående del av utbildningen. Läs mer i förordningstexterna:

  Förordning om utbildning (SFS 2016:705)
  Förordning om utbildningsbidraget (SFS 2016:706)

  Observera att du måste ansöka både till programmet och ansöka om utbildningsbidrag.

  När ansöker jag om bidrag?

  Ansökningsblankett och ytterligare information får du som är antagen i kurskallelsen. Observera att utbetalning av bidraget sker en månad i efterhand, det vill säga din första utbetalning kommer i slutet av februari och avser då cirka en halv månad, 16-31 januari.

  Vanliga frågor och svar om utbildningsbidragen

   

  Nationell webbsida - KPU för forskarutbildade

  Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade erbjuds vid Stockholms universitet/Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet samt Karlstads universitet.

  Nationell webbsida

   

  Ämneslärarexamen

  Beroende på dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller mot gymnasieskolan.

  Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

  Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp). Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp eller 60 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

  Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

  Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i ett eller två ämnen. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.

  Examen på grundnivå eller avancerad nivå

  Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne och med inriktning mot årskurs 7-9 i två ämnen avläggs på grundnivå.
  Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå.

  Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

   

 • Kontakt

  Programansvarig vid Stockholms universitet
  Karin Kihlblom Landtblom, karin.landtblom@su.se

  Programansvarig vid KTH
  Per Norström, perno@kth.se

  Studievägledning vid Stockholms universitet
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration vid Stockholms universitet
  kursadmin.did@su.se