Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 hp