Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik

 • 90 hp

Vill du bli lärare? Har du redan ämnesstudier från universitet/högskola? Då kan KPU passa dig.

Ungdomar

Har du högskolestudier om minst 180 hp då ska du istället söka

Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - ma, nv och teknik


Hösten 2020 är sista gången det går att bli antagen till KPU med endast 90 hp matematik. Om du endast har 90 hp matematik och inga andra högskolestudier så ska du söka den här varianten av KPU.

För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista:

Behörighetskrav för KPU H20 (2020-02-06) (115 Kb)

 • Programöversikt

  År 1

  Termin 1 (hösttermin)
  Skolan i samhället, 22,5 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp

  Termin 2 (vårtermin)
  Eleven i skolan, 15 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
  Undervisning och utveckling, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3 (hösttermin)
  Verksamhetsförlagd utbildning III, 15hp
  Självständigt arbete, 15 hp

   

 • Så ansöker du

  Om du har en forskarexamen måste du ladda upp/skicka in din forskarexamen på antagning.se. Meriter på forskarnivå förs inte över automatiskt från Ladok. Detta gäller också om du har en utländsk utbildning.  Kontrollera alltid att de meriter du vill få bedömda finns med när du loggar in på www.antagning.se

 • Mer information

  Verksamhetsförlagd utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i lärarutbildningen. Under VFU:n möter du din blivande profession och den pedagogiska verksamheten i en kommun i Stockholms län.

  Under utbildningens gång deltar du successivt mer självständigt, allteftersom du får mer kunskaper och erfarenheter. Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter. Notera att VFUn sker på heltid i skolan, du kommer att följa din VFU-handledares hela arbetsdag. När du påbörjar din lärarutbildning tilldelas du en kommun samt en skolplacering för din VFU.

  Om VFU-placering

  Mer om VFU

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Först blev Katarina civilingenjör. Sedan hittade hon sitt drömjobb. Som lärare i matte och kemi. Se filmen med Katarina #för det vidare (1:33 min).

   

   

 • Kontakt

  Studievägledare, e-post: studievagledning@mnd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen