Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp

Vill du bli lärare i årskurs 4-6? Om du har relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan du nu komplettera med tolv månaders studier för att få en grundlärarexamen.

Matematiklektion för elever i mellanstadiet.
Vårterminen 2023 startar Stockholms universitet en ny förkortad KPU-utbildning för dig som vill undervisa i matematik, naturvetenskap och teknik i årskurs 4-6. Anmälningsperioden är öppen 15 september-17 oktober. Foto: Mostphotos

Programmet är en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för dig som har en examen från högskola eller universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik, men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grundskola i årskurs 4-6.

Utbildningen ges på campus - med en del distans - och omfattar 75 högskolepoäng. I ett år studerar du under två förlängda terminer:

  • vårterminen sträcker sig mellan 2 januari till 30 juni, och
  • höstterminen startar 1 augusti och pågår fram till 30 december.

Programmet ges för första gången VT 2023.

Den här nya kortare KPU:n ges inom ett regeringsuppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning:

Nytt uppdrag om försöksverksamhet med KPU

Är du behörig?

Du som har en generell examen eller en yrkesexamen i något av följande ämnen är behörig att söka till programmet:

Agronomexamen Lantmäteri
Biologi Maskinteknik
Bioteknik Matematik
Byggteknik Materialvetenskap och materialteknik
Civilingenjörsexamen Miljöteknik
Datateknik Miljövetenskap
Elektronik Molekylärbiologi
Elektroteknik Produktutveckling
Energiteknik Rymdteknik
Fordons- och farkostteknik Samhällsbyggnadsteknik
Fysik Skogsvetenskap
Geovetenskap och naturgeografi Statistik
Högskoleingenjörsexamen Teknik
Industriell ekonomi, organisation och ledning Teknisk fysik
Jägmästarexamen Trä- och pappersteknik
Kemi Väg- och vattenbyggnad
Kemiteknik  

Läs mer om behörighet:

Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning (SFS 2021:1336) (1340 Kb)

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen kan ligga till grund till särskild behörighet:

Aktuella länder för antagning till KPU75 (150 Kb)