Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap

Vill du bli lärare? Om du redan har relevanta ämnesstudier från högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora kan du komplettera med tre terminer KPU för att nå ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Programmet ges på helfart (100%, ej på distans) och omfattar 90 hp och tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet är campusförlagt och kurserna ges vid flera olika institutioner på Stockholms universitet.

Läs mer om behörighetskrav, sökbara ämnen och programmets innehåll nedan.

 • Programöversikt

   

  Termin 1

  Skolan i samhället, 22,5 hp
  Information om varje delkurs hittar du under respektive länk nedan

  Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp

  Termin 2

  Eleven i skolan, 15 hp

  Undervisning och utveckling, 7,5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp

  Termin 3

  Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

  Självständigt arbete, 15 hp

 • Så ansöker du

  När du ansöker anger du vilket eller vilka undervisningsämnen du vill få din behörighet prövad i. Ansöker du med två ämnen men bedöms som behörig i endast ett av dem kan du bli antagen med ett ämne.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalsgrupperna är baserade på det ämne som kommer att vara ditt första ämne. Du blir placerad i den urvalsgrupp som är mest fördelaktig för dig. Följande urvalsgrupper finns:

  • Engelska
  • Moderna språk (finska, franska, italienska, spanska, tyska)
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Geografi
  • Företagsekonomi 
  • Psykologi
  • Samhällskunskap
  • Teater
  • Övriga humanistiska ämnen (historia, religion)


  Till höstterminen 2021 går det att ansöka med ett eller två ämnen. Prioriterade ämnen denna ansökningsomgång är Företagsekonomi och Svenska som andraspråk.

  OBS! Ansökan med tre ämnen och ansökan till ämnena Portugisiska och Teckenspråk är inte möjligt inför höstterminen 2021.

  Vid behov av urval så fördelas antalet platser utifrån första ämne. I den mån det är möjligt så ges fler platser till behöriga sökande med prioriterade ämnen som första ämne.

  Behöriga sökande rangordnas inom varje urvalsgrupp efter antal högskolepoäng i sökt ämne/sökta ämnen.

  Antagning kan endast ske till de ämnen där det finns möjlighet till VFU-plats.
  Det är ett programtillfälle som du ansöker till oavsett ämne och inriktning. När du har valt programtillfället kommer du i steg två (när du ska prioritera sökta utbildningar) välja vilket eller vilka ämnen som du vill bli behörighetsbedömd inom.

 • Mer information

  Under tre terminer kommer du att läsa en mängd olika kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som på olika sätt syftar till ge dig kunskaper du behöver i yrkeslivet.

  Kurserna inom kärnan ges av flera olika institutioner. Varje kurs ges av den institution som har forskning och ämneskunniga inom det området, allt för att du ska få en så bra utbildning som möjligt. Läs mer om vad som ingår i varje kurs under Programöversikt.

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av tre VFU-kurser, om totalt 30 hp, där praktik och teori knyts samman. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig och ska tillsammans med den universitetsförlagda utbildningen ge dig viktiga redskap för ditt kommande yrke.

  Läs mer om VFU här.

   

  Behörighetskrav

  Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande samt särskild behörighet enligt nedanstående. Innehållet i ämnesstudierna ska vara relevant för undervisning i ämnen som finns i gymnasieskolan eller årskurs 7-9.

  För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp.
  För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp respektive 60 hp.
  För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp.
  För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 respektive 90 hp.


  Du hittar de specifika behörighetskraven för respektive ämne  Utbildningsplanen.
  OBS! Ämnesstudierna ska inkludera minst ett självständigt arbete om 15 hp.

  Har du läst ämnesstudier i språk vid ett icke-svenskspråkigt lärosäte behöver du komplettera med en kurs i kontrastiva moment.

  Generella riktlinjer för behörighet

  I nedanstående PDF-filer finner du de generella riktlinjerna för behörighet - vad som krävs för att uppfylla behörighetskraven för respektive ämne och inriktning.

  En prövning av meriter mot förkunskapskraven görs i samband med ansökan till utbildningen. Beslutet tas av Antagningsservice vid Stockholms universitet efter ansökan och vi på HSD kan således inte föregå deras beslut och ge förhandsbesked på eventuella tillgodoräknanden.

  Följande ämnen finns inom KPU inom de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena

  Vid Stockholms universitet går det att ansöka till följande humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inom KPU. Ämnen som är aktuella för antagning kan variera inför varje programstart. Antagning kan endast ske till de ämnen där det finns möjlighet till VFU-placering.

  För examen mot årskurs 7-9  För examen mot gymnasieskolan
  Engelska Engelska
  Finska Finska
  - Franska
  - Företagsekonomi
  Geografi  Geografi 
  Historia Historia
  - Italienska
  - Portugisiska (ej sökbar HT21)
  - Psykologi 
  Religionskunskap Religionskunskap
  Samhällskunskap Samhällskunskap
  Spanska Spanska
  Svenska Svenska
  Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk
    Teater
  Teckenspråk (ej sökbar HT21) Teckenspråk (ej sökbar HT21)
  - Tyska

   

   

  Examen

  En ämneslärarexamen med ett ämne avläggs på grundnivå. En ämneslärarexamen med två ämnen avläggs på avancerad nivå.

  Ämneslärarprogram i årskurs 7-9
  Med en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 via din lärarlegitimation. Utöver detta kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6  samt gymnasiet.

  Ämneslärarprogram i gymnasieskolan
  Med en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan kan du få behörighet att undervisa på gymnasiet. Utöver detta kan du även få behörighet att undervisa i årskurs 7-9.

  För mer information om behörighet och utökad behörighet via lärarlegitmationen kan du läsa mer via Skolverkets hemsida.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Lärarlegitimation utfärdas av Skolverket. Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker på Skolverkets hemsida.

  För frågor om hur du kan komplettera för att bli behörig i ytterligare årskurser, skolformer eller ämnen kan du kontakta studievägledningen för lärarlegitimationsfrågor här vid Stockholms universitet.

  Du kan också hitta mer information på Skolverkets hemsida: Krav för att få behörighet.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se