Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap, 90 hp