Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap

Vill du undervisa ungdomar i dina favoritämnen? Då är ämneslärarprogrammet för dig.

Studentkommunikation_178

Fotograf: Niklas Björling

Som ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du tre terminer geografi, som är ditt förstaämne, och två terminer religionsvetenskap, som är ditt andraämne. 

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Innehåll

Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Under programmets gång läser du 90 hp geografi och 60 hp religionsvetenskap. Inom ämnesstudierna får du också läsa ämnesdidaktik. 

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. Du studerar naturgivna processer, jordens olika naturmiljöer och geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor.

I ämnet religionsvetenskap studeras religioner, religionshistoria som vetenskapstradition och religionsfilosofiska frågeställningar.

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten. 

Examen

Programmet leder till en Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 240 hp och motsvarar fyra års heltidsstudier. Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution.

  Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

  Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

  Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

  Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Eleven i skolan, 22,5 hp
   ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 6: Ämne 2 (31-60 hp inklusive självständigt arbete GN)

  Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Undervisning och utveckling, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HS
  • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete AN)

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se