Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andraspråk, 240 hp