Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, 300 hp