Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap

 • 330 hp

Är du intresserad av språk och tycker om att arbeta med ungdomar? Då kan den här utbildningen passa dig. Du får goda kunskaper i svenska som andraspråk och religionskunskap och kombinerat med utbildningsvetenskap gör det att du utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

För att jag vill ge ungdomarna något. Språkets skönhet.
Foto: Viktor Gårdsäter

Du som vill bli gymnasielärare i språk kan välja att undervisa i två olika språk eller så kan du kombinera ett språk med ett annat ämne. På den här inriktningen läser du sammanlagt fyra terminer svenska som andraspråk, som är ditt förstaämne, och tre terminer religionskunskap, som är ditt andraämne. Innan du anmäler dig till ämneslärarprogrammet är det viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du har valt.

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten, och om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.

 • Programöversikt

  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk för arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fem år.

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden:

  Ämneslärarprogram inriktning språk

  Programöversikt ämneslärare gymnasiet svenska som andraspråk-religionskunskap (diagram)

  År 1

  Termin 1 & Termin 2

  Du läser första och andra terminen av det förstaämne du valt: svenska som andraspråk.

  År 2

  Termin 3

  Du läser första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och gör din första verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

  Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK

  Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

  Termin 4

  Du läser första terminen av det andraämne du valt: religionskunskap.

  År 3

  Termin 5

  Du läser andra terminen av ditt andraämne.

  Termin 6

  Du läser andra delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och gör din andra verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

  År 4

  Termin 7

  Du läser sista terminen av ditt andraämne, samt skriver ditt första självständiga arbete.

  Termin 8

  Du läser tredje terminen av ditt förstaämne.

  År 5

  Termin 9

  Du läser tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och gör din tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

  Termin 10

  Du läser sista terminen av ditt förstaämne, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som ämneslärare på gymnasiet är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. När du är klar med din ämneslärarexamen ligger alltså många vägar öppna för dig.

  Efter studierna

 • Kontakt

  Behöver du hjälp att hitta rätt bland alla kurser och program? Den centrala vägledningen vid Stockholms universitet kan svara på generella frågor om högskolestudier såsom behörighetskrav och examensregler:

  Central studie- och karriärvägledning

  Vanliga frågor om studier och studieval

  Har du frågor om hur det är att studera till just ämneslärare i språk? Då kan du boka tid för samtal med studievägledaren vid Institutionen för språkdidaktik:

  Studievägledning