Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Yrkeslärarprogrammet – inriktning mot vård- och omsorgslärare

Dags att ta ett steg vidare i karriären? Som yrkeslärare får du dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till ungdomar och vuxna på väg mot ett yrke. Yrkeslärarprogrammet - inriktning mot vård- och omsorg - vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper från vård- eller omsorgssektorn.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du som lärare får elever att lära och utvecklas. Du studerar bland annat sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt utveckling och lärande. Kanske får du vara med om att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden och får ett stimulerande arbete?

Teori varvas med praktik

Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du praktiserar på en gymnasieskola.

Distansundervisning på hel- eller halvfart

Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Utbildningen är tre terminer lång (helfart) eller sex terminer (halvfart) och ges på distans med ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik.

För att vi ska kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi med andra institutioner inom Stockholms universitet. Våra lärare är även forskare inom om yrkeslärande och yrkesutbildning. Detta gör att utbildningarna vilar på en akademisk och vetenskaplig grund.

Arbetsmarknad

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram eller inom vuxenutbildning, men en arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkeshögskolor och studieförbund.

Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Du som idag arbetar som yrkeslärare i gymnasieskolans yrkesämne eller i gymnasial vuxenutbildning och har minst två års lärarerfarenhet kan studera till en yrkeslärarexamen via VAL.

Läs mer om vidareutbildning av lärare (VAL)

Omställningsstudiestöd - CSN

För dig som är mitt i arbetslivet

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Läs mer om Omställningsstudiestöd - CSN

Bli Yrkeslärare - en poddserie

Sverige behöver fler yrkeslärare, och vägen till att bli yrkeslärare är kanske enklare än du tror? I en ny poddserie berättar yrkeslärare över hela landet, om sin personliga resa som gav dem en ny karriär.

Bli Yrkeslärare - en poddserie

https://www.worldskills.se/

Podden produceras av WorldSkills Sweden. WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning.

”Som yrkeslärare möter man väldigt många olika utmaningar”

För att uppmärksamma Världslärardagen, den 5 oktober 2023, har vi ställt några frågor om lärande och undervisning till universitetsläraren Janne Kontio.

Janne Kontio och Sofia Lundmark på Bokmässan 2023.

Janne Kontio har skrivit flera böcker, tillsammans med kolleger, om att undervisa som yrkeslärare, och driver lärar-podcasten Poddagogen, tillsammans med Sofia Lundmark, Södertörns högskola, och i samarbete med Skolporten

Vilka utmaningar möter man när man ska undervisa i yrkesämnen?

– Som yrkeslärare möter man väldigt många olika utmaningar. Det är ju en del av tjusningen med att arbeta som lärare, just att du leder en verksamhet där man arbetar med människor som inte alltid gör som man planerat. 

– Jag brukar använda begreppet dilemman; det sätter fingret på att många av de situationer man som lärare hamnar i inte har ett givet svar, där konsekvenserna av ens handlingar inte riktigt kan förutses. 

– Vi forskare är övertygade om att vi med hjälp av våra studier kan stötta lärare att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund, och att lärarens undervisning står i ständig utveckling. 

– I några nyligen utgivna böcker försöker vi ge lärare verktyg för att hantera utmaningar i sin vardag. Yrkesdidaktiska dilemman (2021), används flitigt i yrkeslärarutbildningen och visar på en hel del utmaningar som är specifika för just yrkeslärare; att kunna balansera sina identiteter som yrkesutövare och pedagog, att samarbeta kring lärandet med arbetsgivare och praktikplatser, att möta yrkeslivets ökade krav kring yrkestexter och digitalisering.

Fler böcker i ämnet om ni vill läsa vidare: Digitala didaktiska dilemman (2022), och Fritidsdidaktiska dilemman (väntas publiceras i vinter).

Har du några tips till nya lärare om lärande och undervisning?

– Mina tre snabba råd till dig som ny lärare, utifrån min erfarenhet av att ha varit nybakad lärare och nu som lärarutbildare är följande: 

 1. Tänk på det här arbetet som ett kollegialt arbete. Den gamla föreställningen om läraryrket som ensamt katederarbete är förlegad och behöver ersättas av kollegialitet, samplanering, sambedömning och andra samarbeten för att vi ska bli hållbara för ett helt yrkesliv. Ta hjälp av varandra! 
 2. Fortbilda dig. Lyft frågan om fortbildning vid varje löne- och medarbetarsamtal med din arbetsgivare. Fortbilda er på jobbet, starta en läsecirkel, gå en kurs ihop. Håll dig uppdaterad kring de senaste rönen när du diskar eller åker buss genom att lyssna på en podd! Varför inte kolla in Poddagogen; en podd för lärare, av lärare, om pedagogik? 
 3. Håll kontakten med universitetet och med dina studiekamrater. Dina kursare kommer att vara i samma situation som du, stötta varandra i livet utanför och efter studierna. Därtill anordnar universitetet flera givande aktiviteter för dig även efter att du har tagit din lärarexamen; gå på ett lunch-seminarium, ta en kvällskurs eller fika med andra alumner.

Hur används ny teknik och AI i undervisningen?

– Svensk skola och undervisning har under de senaste decennierna genomgått en omfattande digitaliseringsprocess. 

– Under pandemin fick alla vi som undervisar vid universitetet plötsligt gå en snabbkurs i digitalisering, när hela samhället ställde om så ställde även vi om vår undervisning till att vara helt digital. Efter att pandemin släppte taget om oss och vi tilläts tillbaka in på campus igen så insåg vi ändå att många av de verktyg vi lärt oss att bemästra under pandemin faktiskt kunde underlätta för oss i vår undervisning, och därför ser vi att en hel del av de digitala insatserna vi gjorde under pandemin lever kvar. 

– Men med digitaliseringen kommer också nya utmaningar och dilemman, det gick helt enkelt inte att bara flytta över en analog undervisning in i ett Zoom-rum, vi var tvungna att tänka om och tänka nytt (för mer diskussioner kring detta, se Digitala didaktiska dilemman, 2022). 

– Just nu står vi lärare inte bara inför frågor som rör bildspelspresentationer, distansundervisning och skärminspelade föreläsningar – nu måste vi också hantera frågan om hur vi ska möta de möjligheter och utmaningar som kommer med artificiell intelligens och alla de verktyg som hjälper och försvårar undervisning och lärande. Är det rimligt att fortsätta att basera examinationer på hemtentor som kan skrivas med AI? Vad går förlorat om hemtentor ersätts med salstentor? Om det inte går att förbjuda AI, kan vi istället överväga att ta hjälp av AI i vår undervisning och i studenternas lärprocesser? Här måste vi lärare stå vid frontlinjen och överväga, diskutera och fatta svåra beslut – tillsammans.

 • Programöversikt

  Helfartsstudier 100%, distans (tre terminers studier)
  Programöversikt studietakt 100% (470 Kb)  

  Halvfartsstudier 50%, distans (sex terminers studier)
  Programöversikt studietakt 50% (475 Kb)

  VAL 30hp
  Programöversikt VAL 30hp (176 Kb)  

  VAL 60 hp
  Programöversikt VAL 60hp (378 Kb)  

  Båda alternativen bedrivs som modifierade distansstudier. Det innebär dels
  självstudier, dels campusförlagda träffar. Den campusförlagda undervisningen är varierad och sker i form av seminarier, föreläsningar, diskussioner, case studies, tillämpningsövningar etc.

  Studenter och lärare träffas ca 2 dagar per månad vid helfartsstudier, alternativt ca 1 dag per månad vid halvfartsstudier. Mellan dessa sammankomster sker studier på hemmaplan och via universitetets webbaserade lärplattform Athena. Obs! Alla kurser ges på halvfart vilket innebär att vid helfartsstudier så läser du två kurser parallellt.

  Utbildningen består av 12 delkurser inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). VFU omfattar 30 hp och är fördelad på tre kurser (7,5+7,5+15 hp). Det innebär att du kommer att ha praktik ute på en gymnasieskola eller vid vuxenutbildning. Där kommer du att ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag. Läs mer om VFU under "Mer information".

  År 1

  Helfartsstudier

  Termin 1

  Didaktik i yrkesutbildning (YP10LÄ/YP010U)
  Skolans och yrkesutbildningens historia (YP11LÄ/YP011U)
  Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan (JUL201/JUU201)
  Lärandeteorier och identitetsutveckling (YP29LÄ/YP029U)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, yrkeslärare (YP20LÄ)

  Termin 2

  Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande (YP23LÄ/YP014U)
  Sociala relationer i yrkesutbildning (YP27LÄ/YP027U)
  Specialpedagogik - yrkeslärarexamen (UQ004K/UQ004V)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, yrkeslärare (YP21LÄ)

  År 2

  Termin 3

  Kvalitetsarbete i yrkesutbildning (YP28LÄ/YP028U)
  Framträdande och retorik (NSNK03/NS163U)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, yrkeslärare (YP22LÄ)

   

  Studenter antagna till programmet VT19 och tidigare och VAL-studenter

  Programöversikter för studenter antagna till programmet VT17 till och med VT19 och VAL

 • Så ansöker du

  Anmälan och validering

  För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet behöver du göra två saker:

  1. Ansök om validering i vårt valideringssystem Valda. För antagning till VT2024 är Valda öppet 1 september – 23 oktober.
  2. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se. För antagning till VT2024 är anmälan öppen 15 september – 16 oktober.

  För att få en bra anställningsbarhet som yrkeslärare är det avgörande att dina yrkeskunskaper återfinns i något av gymnasieskolans yrkesprogram. 

  Gymnasieskolans yrkesprogram och behörighetskrav

   

  Ansök om validering

  Starta din ansökan om validering så fort du kan. Validering är en process som tar tid. 

  Läs mer om anmälan och validering

  Kontakta oss för stöd i din valideringsprocess

  Ordinarie telefontid
  Tisdagar 9.00–10.00 
  Torsdagar 13.00–14.00 

  Telefon: 08-162770 

  E-post: validering.yrke@su.se  

 • Mer information

  Handbok för Yrkeslärarprogrammet

  Handbok för Yrkeslärarprogrammet (319 Kb)

  Handbok för Yrkeslärarprogrammet VAL (168 Kb)

  Yrkeslärarexamen

  Utbildningen leder fram till en Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng), vilket
  motsvarar tre eller sex terminers studier (hel- eller halvfart). Den ger dig behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildning.

  Ämnesbehörighet som lärare

  Din ämnesbehörighet som lärare bedöms i samband med din antagning till programmet. I antagningsprocessen tas din ämnesbehörighet fram med utgångspunkt i:

  Du kan se din ämnesbehörighet i ditt antagningsbesked.

  Examensbevis

  Då du har läst och blivit godkänd i alla kurser som ingår i programmet kan du ansöka om examensbevis för yrkeslärarexamen. Din ämnesbehörighet som lärare kommer att framgå av examensbeviset.

  Utökad ämnesbehörighet

  Om du anser att du har behörighet i fler än de ämnen du antagits till så har du möjlighet att ansöka om utökad ämnesbehörighet. För att din ansökan ska kunna bedömas behöver du ha en färdig yrkeslärarexamen.

  Du använder samma underlag som du ser i länkarna ovan. Du kan ansöka med både yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning som underlag.

  • Du ansöker om behörighet i fler ämnen hos Skolverket

  Lärarlegitimation

  När du har fått ditt examensbevis för yrkeslärarexamen från Stockholms universitet kan du även ansöka om lärarlegitimation. Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i skolan, höja statusen på läraryrket och tydliggöra vad du som lärare är behörig att undervisa i.

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  VFU är en viktig och omfattande del av din yrkeslärarutbildning. Den ger dig möjlighet att utifrån utbildningens teoretiska kurser och dina specifika yrkeskunskaper träna på och utveckla din yrkeslärarroll. En tredjedel av dina studier består av VFU. Under VFU:n kommer du att ta del av skolan som verksamhet och utveckla kunskaper om lärarens uppdrag på en arbetsplats.

  Din studietid omfattas av tre VFU kurser:

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, yrkeslärare (YP20LÄ)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, yrkeslärare (YP21LÄ)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, yrkeslärare (YP22LÄ)

  Under kursernas progression kommer du att delta alltmer aktivt i skolans verksamhet. Kursläraren för din VFU på institutionen kommer att förbereda dig inför VFU perioderna. Du får sedan kontinuerlig handledning av din VFU-handledare på skolan som på olika sätt stödjer dig under din utveckling till professionell lärare.

  VFU förläggs i möjligaste mån till din hemkommun eller nära den. Vid VFU-placering tas i första hand hänsyn till att du får göra din praktik på en skola med rätt program och ämnesinriktning och i andra hand till restid. Om du redan arbetar som lärare kan VFU göras på egen skola.

  Placering för dig som bor i Stockholms län

  Du som bor i Stockholms län kommer att tilldelas en placering av en samordnare på uppdrag av VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet. Du får inte ordna en egen placering. 

  Placering för dig som bor utanför Stockholms län

  Vi har inte något samarbete med samordnare utanför Stockholms län vilket innebär att du själv behöver hitta en skola som kan ta emot dig för VFU. Du kommer att få både information och stöd inför din VFU från institutionen.

  VFU på arbetsplatsen

  Arbetar du på en skola där det finns en lärare som är behörig i dina yrkesämnen och som kan handleda dig har du möjlighet att göra din VFU där.

  Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Per Sifvert.

  Per Sifvert jobbar som yrkeslärare och är tidigare student på programmet. Han gick ut VT2021. Här berättar han om utbildningen. 

  Om du inte studerat på högskola eller universitet nyligen är det klokt att sätta sig in i det akademiska skrivandet i ett tidigt skede i utbildningen. Studentavdelningen ger workshops som är till hjälp för att lära sig exempelvis referathantering och hur man skriver en akademisk uppsats.

  Till intervjun med Per Sifvert

  Studentavdelningens workshops

   

  Möt våra lärare

  ”Som yrkeslärare möter man väldigt många olika utmaningar”

  För att uppmärksamma Världslärardagen, den 5 oktober 2023, har vi ställt några frågor om lärande och undervisning till universitetsläraren Janne Kontio.

  Janne Kontio och Sofia Lundmark på Bokmässan 2023.

  Janne Kontio har skrivit flera böcker, tillsammans med kolleger, om att undervisa som yrkeslärare, och driver lärar-podcasten Poddagogen, tillsammans med Sofia Lundmark, Södertörns högskola, och i samarbete med Skolporten

  Vilka utmaningar möter man när man ska undervisa i yrkesämnen?

  – Som yrkeslärare möter man väldigt många olika utmaningar. Det är ju en del av tjusningen med att arbeta som lärare, just att du leder en verksamhet där man arbetar med människor som inte alltid gör som man planerat. 

  – Jag brukar använda begreppet dilemman; det sätter fingret på att många av de situationer man som lärare hamnar i inte har ett givet svar, där konsekvenserna av ens handlingar inte riktigt kan förutses. 

  – Vi forskare är övertygade om att vi med hjälp av våra studier kan stötta lärare att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund, och att lärarens undervisning står i ständig utveckling. 

  – I några nyligen utgivna böcker försöker vi ge lärare verktyg för att hantera utmaningar i sin vardag. Yrkesdidaktiska dilemman (2021), används flitigt i yrkeslärarutbildningen och visar på en hel del utmaningar som är specifika för just yrkeslärare; att kunna balansera sina identiteter som yrkesutövare och pedagog, att samarbeta kring lärandet med arbetsgivare och praktikplatser, att möta yrkeslivets ökade krav kring yrkestexter och digitalisering.

  Fler böcker i ämnet om ni vill läsa vidare: Digitala didaktiska dilemman (2022), och Fritidsdidaktiska dilemman (väntas publiceras i vinter).

  Har du några tips till nya lärare om lärande och undervisning?

  – Mina tre snabba råd till dig som ny lärare, utifrån min erfarenhet av att ha varit nybakad lärare och nu som lärarutbildare är följande: 

  1. Tänk på det här arbetet som ett kollegialt arbete. Den gamla föreställningen om läraryrket som ensamt katederarbete är förlegad och behöver ersättas av kollegialitet, samplanering, sambedömning och andra samarbeten för att vi ska bli hållbara för ett helt yrkesliv. Ta hjälp av varandra! 
  2. Fortbilda dig. Lyft frågan om fortbildning vid varje löne- och medarbetarsamtal med din arbetsgivare. Fortbilda er på jobbet, starta en läsecirkel, gå en kurs ihop. Håll dig uppdaterad kring de senaste rönen när du diskar eller åker buss genom att lyssna på en podd! Varför inte kolla in Poddagogen; en podd för lärare, av lärare, om pedagogik? 
  3. Håll kontakten med universitetet och med dina studiekamrater. Dina kursare kommer att vara i samma situation som du, stötta varandra i livet utanför och efter studierna. Därtill anordnar universitetet flera givande aktiviteter för dig även efter att du har tagit din lärarexamen; gå på ett lunch-seminarium, ta en kvällskurs eller fika med andra alumner.

  Hur används ny teknik och AI i undervisningen?

  – Svensk skola och undervisning har under de senaste decennierna genomgått en omfattande digitaliseringsprocess. 

  – Under pandemin fick alla vi som undervisar vid universitetet plötsligt gå en snabbkurs i digitalisering, när hela samhället ställde om så ställde även vi om vår undervisning till att vara helt digital. Efter att pandemin släppte taget om oss och vi tilläts tillbaka in på campus igen så insåg vi ändå att många av de verktyg vi lärt oss att bemästra under pandemin faktiskt kunde underlätta för oss i vår undervisning, och därför ser vi att en hel del av de digitala insatserna vi gjorde under pandemin lever kvar. 

  – Men med digitaliseringen kommer också nya utmaningar och dilemman, det gick helt enkelt inte att bara flytta över en analog undervisning in i ett Zoom-rum, vi var tvungna att tänka om och tänka nytt (för mer diskussioner kring detta, se Digitala didaktiska dilemman, 2022). 

  – Just nu står vi lärare inte bara inför frågor som rör bildspelspresentationer, distansundervisning och skärminspelade föreläsningar – nu måste vi också hantera frågan om hur vi ska möta de möjligheter och utmaningar som kommer med artificiell intelligens och alla de verktyg som hjälper och försvårar undervisning och lärande. Är det rimligt att fortsätta att basera examinationer på hemtentor som kan skrivas med AI? Vad går förlorat om hemtentor ersätts med salstentor? Om det inte går att förbjuda AI, kan vi istället överväga att ta hjälp av AI i vår undervisning och i studenternas lärprocesser? Här måste vi lärare stå vid frontlinjen och överväga, diskutera och fatta svåra beslut – tillsammans.

  Möt våra forskare

  Föreställningar om yrkeskunnande

  Eva Eliasson är universitetslektor och programansvarig för Yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet.

  Eva Eliasson är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot vård och lärande. Eva disputerade 2009 i pedagogik vid Stockholms universitet. I sin avhandling fokuserar hon på föreställningar om vad som över tid ansetts vara viktigt att kunna för blivande vårdlärare i en lokal kunskapskultur i relation till statlig styrning.

  Lärande och yrkeskompetens

  Katarina Lagercrantz All är universitetslektor och undervisar på Yrkeslärarprogrammet.

  Katarina Lagercrantz All är universitetslektor och undervisar på Yrkeslärarprogrammet. Katarina har sitt forskningsområde inom yrkespedagogik med fokus på lärande och delaktighetsprocesser i yrkesutbildning inom framförallt vård och omsorgssektorn. 

 • Arbetsmarknad och karriär

  Stort behov av yrkeslärare

  Arbetsmarknaden för yrkeslärare är god. Här kan du läsa mer om dina framtidsutsikter, lön och hur det är att jobba som lärare.

  Läs mer om dina framtidsutsikter

  Läs mer om karriärvägarna och läraryrket

  Läs mer om lön hos Statistiska centralbyrån

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Eva Eliasson
  E-post: eva.eliasson@edu.su.se
  Tfn: 08-120 765 16

  Studierektor

  David Thorsén
  E-post: david.thorsen@edu.su.se
  Tfn: 08-120 763 73

  Utbildningsadministration

  Emma Kollberg
  E-post: yrkeslarare@edu.su.se
  Tfn: 08-120 763 46

   

  Har du frågor om validering?

  Kontakta Studentavdelningen för stöd i din valideringsprocess.

  Ordinarie telefontid
  Tisdagar 9.00–10.00 
  Torsdagar 13.00–14.00 

  Telefon: 08-16 27 70

  E-post: validering.yrke@su.se