Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare

  • 90 hp

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare.

Yrkeslärarprogrammet
Fotograf Eva Dalin

Yrkeslärarprogrammet - inriktning mot vård- och omsorgslärare vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper från vård- eller omsorgssektorn och som vill förmedla dina kunskaper till elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet. 
Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart.

Akademisk och vetenskaplig grund

Våra disputerade lärare bedriver, parallellt med undervisningen, forskning
om yrkeslärande och yrkesutbildning. Detta gör att utbildningarna vilar på
en akademisk och vetenskaplig grund.

För att vi ska kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och
yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi även med andra institutioner inom
Stockholms universitet såsom Juridiska institutionen, Specialpedagogiska
institutionen och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Arbetsmarknad

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram
eller på komvux men en arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkeshögskola eller studieförbund.

Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.