Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Stockholms universitet erbjuder två olika studiegångar på programmet; Yrkeslärare samt Yrkeslärare med studiegång mot vård- och omsorg. Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

I samband med att du registrerar din anmälan till programmet ska du validera dina yrkeskunskaper i vårt valideringssystem klicka här

Vid frågor kontakta valideringsgruppen tel. 08-16 27 70, e-post: validering.yrke@su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen