Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkeslärarprogrammet

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen att studera hos oss!

Du hittar all information om registrering och terminsstarten på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Yrkeslärarprogrammet
Fotograf Eva Dalin

Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola. Utbildningen ges på modifierad distans, vilket innebär att det ingår ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Under VFU-kurserna skall du dessutom vara tillgänglig för praktik. Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart.

Akademisk och vetenskaplig grund

Våra disputerade lärare bedriver, parallellt med undervisningen, forskning
om yrkeslärande och yrkesutbildning. Detta gör att utbildningarna vilar på
en akademisk och vetenskaplig grund.

För att vi ska kunna utbilda yrkeslärare som på bästa sätt svarar mot skolans och
yrkesutbildningarnas behov samarbetar vi även med andra institutioner inom
Stockholms universitet såsom Juridiska institutionen, Specialpedagogiska
institutionen och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Arbetsmarknad

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram
eller på komvux men en arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkeshögskola eller studieförbund.

Det är idag en omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena. 

 • Programöversikt

  Undervisningsformer

  Båda alternativen bedrivs som modifierade distansstudier. Det innebär dels
  självstudier, dels campusförlagda träffar på Institutionen för pedagogik och
  didaktik. Den campusförlagda undervisningen är varierad och sker i form av
  seminarier, föreläsningar, diskussioner, case studies, tillämpningsövningar etc.
  Studenter och lärare träffas ca 2 dagar (förlagda efter varandra) per månad
  vid helfartsstudier, alternativt ca 1 dag per månad vid halvfartsstudier. Mellan
  dessa sammankomster sker studier på hemmaplan och via universitetets webbaserade lärplattform Athena. Obs! Alla kurser ges på halvfart vilket innebär
  att vid helfartsstudier så läser du två kurser parallellt.

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är fördelad på tre kurser (7,5+7,5+15 hp). VFU förläggs i möjligaste mån till din hemkommun eller nära den. Vid VFU-placering tas i första hand hänsyn till att du får göra din praktik på en skola med rätt program och ämnesinriktning och i andra hand till restid. Om du redan arbetar som lärare kan VFU göras på egen skola.

  Utbildningen består av 12 delkurser inklusive tre praktikkurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna är en viktig del av utbildningen och ger dig möjlighet att utifrån utbildningens teoretiska kurser och dina specifika yrkeskunskaper träna på och utveckla din yrkeslärarroll. Från din VFU får du också med dig erfarenheter och kunskaper för att kunna arbeta vidare med dina övriga studier.

   

   

  År 1

  Helfartsstudier

  Termin 1

  Didaktik i yrkesutbildning (YP10LÄ/YP010U)
  Skolans och yrkesutbildningens historia (YP11LÄ/YP011U)
  Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan (JUL201/JUU201)
  Lärandeteorier och identitetsskapande (YP26LÄ/YP026U)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, yrkeslärare (YP20LÄ)

  Termin 2

  Bedömning och betygsättning av yrkeskunnande (YP23LÄ/YP014U)
  Sociala relationer i yrkesutbildning (YP27LÄ/YP027U)
  Specialpedagogik - yrkeslärarexamen (UQ004K/UQ004V)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, yrkeslärare (YP21LÄ)

  År 2

  Termin 3

  Kvalitetsarbete i yrkesutbildning (YP28LÄ/YP028U)
  Framträdande och retorik (NSNK03/NS163U)
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, yrkeslärare (YP22LÄ)

 • Så ansöker du

  Anmälan och validering

  För antagning till ht 2020 är anmälan öppen 16 mars – 15 april.
  Du anmäler dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se

  För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet så måste du validera dina yrkeskunskaper. Stockholms universitet öppnar sitt digitala valideringssystem, Valda, den 14 februari. Starta din ansökan om validering så fort du kan. Validering är en process som tar tid. 

  Läs mer: Yrkeslärarprogrammet - anmälan och validering

 • Mer information

  Undervisningsformer

  Alternativ 1 Helfartsstudier, distans (tre terminers studier)
  Alternativ 2 Halvfartsstudier, distans (sex terminers studier)

  Båda alternativen bedrivs som modifierade distansstudier. Det innebär dels
  självstudier, dels campusförlagda träffar på Institutionen för pedagogik och
  didaktik. Den campusförlagda undervisningen är varierad och sker i form av
  seminarier, föreläsningar, diskussioner, case studies, tillämpningsövningar etc.
  Studenter och lärare träffas ca 2 dagar (förlagda efter varandra) per månad
  vid helfartsstudier, alternativt ca 1 dag per månad vid halvfartsstudier. Mellan
  dessa sammankomster sker studier på hemmaplan och via universitetets webbaserade lärplattform Athena. Obs! Alla kurser ges på halvfart vilket innebär
  att vid helfartsstudier så läser du två kurser parallellt.
  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är fördelad på tre kurser (7,5+7,5+15 hp). VFU förläggs i möjligaste mån till din hemkommun eller nära den. Vid VFU-placering tas i första hand hänsyn till att du får göra din praktik på en skola med rätt program och ämnesinriktning och i andra hand till restid. Om du redan arbetar som lärare kan VFU göras på egen skola.

  Yrkeslärarexamen

  Utbildningen leder fram till en Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng), vilket
  motsvarar tre eller sex terminers studier (hel- eller halvfart). Den ger dig behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och komvux.

  Ämnesbehörighet som lärare

  Din ämnesbehörighet som lärare bedöms i samband med din antagning till programmet. I antagningsprocessen tas din ämnesbehörighet fram med utgångspunkt i:

  Du kan se din ämnesbehörighet i ditt antagningsbesked.

  Examensbevis

  Då du har läst och blivit godkänd i alla kurser som ingår i programmet kan du ansöka om examensbevis för yrkeslärarexamen. Din ämnesbehörighet som lärare kommer att framgå av examensbeviset.

  Utökad ämnesbehörighet

  Om du anser att du har behörighet i fler än de ämnen du antagits till så har du möjlighet att ansöka om utökad ämnesbehörighet. För att din ansökan ska kunna bedömas behöver du ha en färdig yrkeslärarexamen.

  Du använder samma underlag som du ser i länkarna ovan. Du kan ansöka med både yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning som underlag.

  • Du ansöker om behörighet i fler ämnen hos Skolverket

  Lärarlegitimation

  När du har fått ditt examensbevis för yrkeslärarexamen från Stockholms universitet kan även ansöka om lärarlegitimation. Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i skolan, höja statusen på läraryrket och tydliggöra vad du som lärare är behörig att undervisa i.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

   
   

   

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Eva Eliasson
  E-post: eva.eliasson@edu.su.se
  Tfn: 08-1207 6516

  Utbildningsadministration

  Utbildningsadministratör studiegång - Allmän
  Jolina Ekholm
  E-post: jolina.ekholm@edu.su.se

  Utbildningsadministratör studiegång - Vård och omsorg
  Hanna Licke
  E-post: hanna.licke@edu.su.se