Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk, 300 hp