Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk, 300 hp