Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska IV, med litterär inriktning, inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i litteraturvetenskap.

Kursen inleds med två delkurser som fördjupar det teoretiska studiet i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom ämnet litteraturvetenskap.