Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteratur och populärkultur

 • 7,5 hp

Kursen belyser begreppen populärlitteratur och populärkultur från olika synvinklar.

Härvid uppmärksammas den populära litteraturens särart, dess förhållande till "det bildade kretsloppets" litteratur och besläktade uttrycksformer i andra medier. Representativa texter från olika genrer analyseras med hjälp av skilda analysmetoder. Genrer: kärleksroman, detektivroman, filmatiseringar och "novelizations" (filmer som transformeras till litterära texter), grafisk roman, äventyrsroman, fantasy. I fokus står genomgående populärlitteraturens och populärkulturens funktioner och effekter.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig slutuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt