Litteratur och populärkultur, 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser begreppen populärlitteratur och populärkultur från olika synvinklar. Härvid uppmärksammas den populära litteraturens särart, dess förhållande till "det bildade kretsloppets" litteratur och besläktade uttrycksformer i andra medier. Representativa texter från olika genrer analyseras med hjälp av skilda analysmetoder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen