Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy., 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur det har tolkats i modern litteraturvetenskaplig forskning. Den presenterar författarskapets centrala genrer och teman, samt belyser texterna i relation till deras samtida idékontext. Därtill diskuteras författarskapets plats i en barnlitterär kanon och texternas överföring till olika medier, såsom bilderbok, tecknade serier och film.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen