Litteraturvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Fortsättningskursen i Litteraturvetenskap breddar den litteraturhistoriska kompetensen samtidigt som kritiskt tänkande, teoretisk medvetenhet och vetenskapligt skrivande fokuseras. Den första delkursen, ”Att skriva om litteratur” (7.5 hp), syftar till att utveckla studentens kritiska och vetenskapliga skrivande (från recensioner av dagsaktuell skönlitteratur och litteraturvetenskaplig facklitteratur till vetenskapliga analyser). Den efterföljande kursen aktualiserar äldre litteratur (från antiken till ca 1800) med utgångspunkt i fyra teoretiska perspektiv. Därefter följer en fördjupningskurs (7.5 hp) som behandlar en uppsättning litterära texter från 1800 fram till idag utifrån en specifik problematik, exempelvis ”Litteratur och modernitet”. (Vilken eller vilka fördjupningar som ges kan variera termin för termin, se hemsidan för information om aktuella fördjupningskurser.) Kursen avslutas med skrivandet av en vetenskaplig uppsats (7.5 hp) inom ramen för den aktuella fördjupningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen