Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap kandidatkurs

Under kandidatkursen i litteraturvetenskap fördjupas det teoretiska studiet av litterära texter samtidigt som studenten specialiserar sig inom ett avgränsat litterärt fält. Kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats.

Woman Lying on a bench
1913 Carl Larsson / Bridgeman Art Library / Universal Images Group

Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod (7.5 hp) som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en fördjupningskurs (7.5 hp), i vilken studenten får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats (15 hp). (Information om vilken eller vilka fördjupningskurser som ges under terminen återfinns på vår hemsida.) Den studerande skall efter genomgången kurs kunna diskutera litterära texter och litteraturvetenskapliga problem i olika teoretiska perspektiv och skriva och försvara en vetenskaplig uppsats.

 • Kursupplägg

  Undervisningen på kandidatkursen i litteraturvetenskap består av både föreläsningar och seminarier. Kursen utgörs av tre delkurser.

  Delkurser

  Teori och metod, 7,5 hp.

  Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en tematisk fördjupning, i vilken du får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen, väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats.

  Tematisk fördjupning, 7,5 hp.

  Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett tema. Den tematiska fördjupningskursen kan skifta från termin till termin och de terminer som kandidatkursen även ges på kvällstid/halvfart kan fördjupningarna skilja sig åt beroende på om man läser på hel- eller halvfart.

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för ett (eller flera) av perspektiven som presenterats under delkurs II, och de båda lärarna kommer även att fungera som uppsatshandledare.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning ges i grupp och individuellt. Undervisningen är obligatorisk.

  Examinator

   Vårterminen 2023

  Delkurs I
  Jan Holmgaard, universitetslektor

  Delkurs II:
  Ingemar Haag, universitetslektor
  Magnus Öhrn, universitetslektor

  Delkurs III (kandidatuppsats):
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor
  Magnus Öhrn, universitetslektor
  Anna Albrektson, professor
  Anna Jörngården, biträdande lektor
  Helena Bodin, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation

 • Kontakt

   

   

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition