Litteraturvetenskap kandidatkurs, 30 hp

Kursen behandlar och fördjupar teoretiska aspekter av ämnet. Ett eller flera aktuella forskningsfält introduceras, diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i litterära texter. Studenten ges möjlighet att fördjupa sig i ett av dessa forskningsfält, inom ramen för vilket också ett examensarbete skrivs.

Kursen består av följande tre delkurser:

1. Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp.

Kursen ger en fördjupad förståelse av olika teorier och metoder inom ämnet.

2. Fördjupning, 7.5 hp.

En kurs med utgångspunkt i ett eller flera aktuella forskningsfält, med inriktning på uppsatsarbetet.

3. Examensarbete, 15 hp

Ett av lärare handlett självständigt arbete. Den studerande ska också på ett seminarium försvara sitt examensarbete och genomföra en opposition på en annan students självständiga arbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen