Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap kandidatkurs

Under kandidatkursen i litteraturvetenskap fördjupas det teoretiska studiet av litterära texter samtidigt som den studerande specialiserar sig inom ett avgränsat litterärt fält, inom vilket också en uppsats skrivs.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Woman Lying on a bench
1913 Carl Larsson / Bridgeman Art Library / Universal Images Group

Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod (7.5 hp) som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en fördjupningskurs (7.5 hp), i vilken studenten får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats (15 hp). (Information om vilken eller vilka fördjupningskurser som ges under terminen återfinns på vår hemsida.) Den studerande skall efter genomgången kurs kunna diskutera litterära texter och litteraturvetenskapliga problem i olika teoretiska perspektiv och skriva och försvara en vetenskaplig uppsats.

 • Kursupplägg

  Undervisningen på kandidatkursen i litteraturvetenskap består av både föreläsningar och seminarier. Kursen utgörs av tre delkurser.

  Delkurser

  Teori och metod, 7,5 hp.

  Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en tematisk fördjupning, i vilken du får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen, väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats.

  Tematisk fördjupning, 7,5 hp.

  Den tematiska fördjupningskursen kan skifta från termin till termin och de terminer som kandidatkursen även ges på kvällstid/halvfart kan fördjupningarna skilja sig åt beroende på om man läser på hel- eller halvfart. VT2021 ges fördjupningen Fyra nya perspektiv på litteratur. Kursen presenterar aktuella litteraturvetenskapliga teorier och diskuterar dem i relation till en uppsättning litterära texter från olika genrer och epoker. Undervisningen delas mellan två lärare, som ansvarar för två perspektiv var.

  Vårterminen 2021:s perspektiv:

  • Barn- och ungdomslitteratur
  • Intermedialitet
  • Ekokritik
  • Litteratur, ekonomi, konsumtion

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för ett (eller flera) av perspektiven som presenterats under delkurs II, och de båda lärarna kommer även att fungera som uppsatshandledare.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning ges i grupp och individuellt. Undervisningen är obligatorisk.

  Examinator

  Examinatorer i Litteraturvetenskap, vårterminen 2021 (75 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation i PDF-format (218 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap
  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition
  E-post: expedition.ike@su.se