Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteraturvetenskap kandidatkurs

 • 30 hp

Under kandidatkursen i litteraturvetenskap fördjupas det teoretiska studiet av litterära texter samtidigt som den studerande specialiserar sig inom ett avgränsat litterärt fält, inom vilket också en uppsats skrivs.

Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod (7.5 hp) som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en fördjupningskurs (7.5 hp), i vilken studenten får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats (15 hp). (Information om vilken eller vilka fördjupningskurser som ges under terminen återfinns på vår hemsida.) Den studerande skall efter genomgången kurs kunna diskutera litterära texter och litteraturvetenskapliga problem i olika teoretiska perspektiv och skriva och försvara en vetenskaplig uppsats.

 • Kursupplägg

  Undervisningen på kandidatkursen i litteraturvetenskap består av både föreläsningar och seminarier. Kursen utgörs av tre delkurser.

  Delkurser

  Teori och metod, 7,5 hp.

  Kandidatkursen inleds med en kurs i teori och metod som aktualiserar centrala litteraturvetenskapliga forskningsfält. Därefter följer en tematisk fördjupning, i vilken du får möjlighet att specialisera sig i aktuella teoretiska perspektiv, litteratur från en specifik tidsperiod eller liknande. Med utgångspunkt i den lästa fördjupningskursen, väljs sedan ett uppsatsämne och kursen avslutas med skrivandet av en kandidatuppsats.

  Tematisk fördjupning, 7,5 hp.

  Den tematiska fördjupningskursen kan skifta från termin till termin och de terminer som kandidatkursen även ges på kvällstid/halvfart kan fördjupningarna skilja sig åt beroende på om man läser på hel- eller halvfart. Dagtid/helfart VT20: Fyra nya perspektiv på litteratur. Kursen presenterar aktuella litteraturvetenskapliga teorier och diskuterar dem i relation till en uppsättning litterära texter från olika genrer och epoker. Undervisningen delas mellan två lärare, som ansvarar för två perspektiv var. Vårterminens fyra perspektiv är:

  1. Barn och ungdomslitteratur - lärare Elina Druker.

  2. Intermedialitet - lärare Elina Druker.

  3. Ekokritik - lärare Thomas Götselius (kursansvarig).

  4. Litteratur, ekonomi, konsumtion - lärare Thomas Götselius (kursansvarig).

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för ett (eller flera) av perspektiven som presenterats under delkurs II, och de båda lärarna kommer även att fungera som uppsatshandledare.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning ges i grupp och individuellt. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning ges i grupp och individuellt. Undervisningen är obligatorisk.

  Examinator

  Elina Druker, Carin Franzén, Thomas Götselius, Jan Holmgaard, Per Anders Wiktorsson, Maria Wahlström, Magnus Öhrn

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Mattias Arreborn 
  Rum: 260
  Tel: 08-674 74 84
  E-post: expedition.ike@su.se

  Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
  Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

  Studievägledning, litteraturvetenskap
  Lin Engdahl
  Rum: 256
  Tel: 08-16 35 34
  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Besökstid: tisdagar kl. 14.00-15.00
  Övriga tider efter överenskommelse via e-post
  Telefontid: tis-ons kl. 13.00-14.00
   

  Studierektor, litteraturvetenskap
  Per Anders Wiktorsson
  Tel: 08-16 43 70
  E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

  Studierektor för lärarutbildningen, litteraturvetenskap
  Maria Andersson
  Tel: 08-674 71 48
  E-post: maria.andersson@littvet.su.se