Fantasy, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till fantasylitteratur. Den behandlar genrens poetik, dess historiska sammanhang och ideologiska förutsättningar. De vetenskapliga texterna är valda för att ge en bred orientering om litterär fantasy och om olika infallsvinklar inom forskningen kring denna. De skönlitterära verken omfattar perioden från 1800-talet fram till våra dagar och studeras i jämförelse med andra medier som film och dataspel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen