Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mumin med mera: Tove Janssons författarskap

 • 7,5 hp

Kursen behandlar Tove Janssons litterära och konstnärliga produktion, och hur den har tolkats i modern litteraturvetenskaplig forskning.

Teckning i svartvitt föreställande Tove Jansson omgiven av karaktärerna från sagan om Mumintrollet.
© Moomin Characters™

Tove Janssons livsverk omfattar berättelser för både barn och vuxna, men även målningar, karikatyrer och serier.

Kursen presenterar författarskapets centrala teman i såväl text som bild och belyser texterna i relation till deras samtida idékontext. Janssons verk diskuteras också i relation till tidens litterära och konstnärliga strömningar.

Under kursens gång studeras olika konstnärliga uttrycksformer som novell, bilderbok, tecknade serier och bildkonst.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2020:

  Elina Druker

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap
  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition
  E-post: expedition.ike@su.se