Mumin med mera: Tove Janssons författarskap, 7,5 hp

Kursen behandlar Tove Janssons författarskap och hur det har tolkats i modern litteraturvetenskaplig forskning. Kursen presenterar författarskapets centrala teman i såväl text som bild, samt belyser texterna i relation till deras samtida idékontext. Därtill diskuteras hur Tove Janssons produktion rör sig mellan olika medier. Under kursens gång studeras olika konstnärliga uttrycksformer som novell, bilderbok, tecknade serier och bildkonst.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen