Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Detektivromanen 1850-1950: Valda verk och problem, 7.5 GN

  • 7,5 hp

Kursen gör nedslag i främst den engelskspråkiga detektivromanens historia mellan 1850 och 1950. Verk av Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Dorothy Sayers och Raymond Chandler m fl kommer att diskuteras som exempel på genrens grundläggande villkor och möjligheter, vidare bl a en novell av Jorge Luis Borges för att belysa den roll genren spelat för också andra typer av berättelser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.