Go to this page on our english site

Att läsa och tolka litteraturens klassiker B

  • 7,5 hp

Kursen är en fristående fortsättning på Att läsa och tolka litteraturens klassiker A och avser att pröva olika tolkningar, förankrade i såväl samtidshistorisk kontext som i nutida kritik och teori, på ett begränsat antal centrala verk i den västerländska litteraturens historia.

Kursen tar upp tre verk från den tidigmoderna epoken i Europas litteraturhistoria. De utvalda verken är någorlunda jämnt fördelade över europeiska regioner och litterära genrer.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Studievägledare

    studievagledare@littvet.su.se 

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen