Att läsa och tolka litteraturens klassiker C, 7,5 hp

Om kursen

Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka ett antal centrala verk i den västerländska litteraturhistorien, utifrån såväl ursprungskontext, samtidshistoriskt som ett nutida perspektiv. Tre verk eller författarskap från den moderna perioden ägnas ett närmare studium. Några av de kritiska och teoretiska begrepp som tillämpas är intertextualitet, mimesis, fiktion och genus.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen