Semiotik, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en orientering om semiotisk begrepps- och teoribildning med koncentration på begrepp som tecken, symbolsystem, kognition, kommunikation och har inriktning på det estetiska fältet. De olika konstarternas ”språk” diskuteras, liksom ett vidare medialt fält med tyngdpunkt på förhållandet mellan ord och bild . Då kursens underlag hämtas från de olika konstformerna har den en bred relevans.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen