Barn- och ungdomslitteratur II. Att läsa och tolka klassiker, 7,5 hp

Om kursen

På kursen läses och problematiseras tolkningar av centrala verk i barn- och ungdomslitteraturens historia, framför allt knutna till modern teori och kritik. Kategorier som saga, flick- och pojkbok, fantasy och bilderbok genomlyses utifrån verk fördelade under perioden 1700- till 1900-tal. Barn- och ungdomslitterär traditionsbildning diskuteras med utgångspunkt i teoretiska begrepp som exempelvis kanon, intertextualitet och genus.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen