Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Europeisk romantik

Kursen avser att fördjupa kunskaperna om den europeiska romantikens genombrott och utveckling och forskningens syn på epoken. I kursen ingår en obligatorisk teoretisk bakgrund, dels valfria moment, ett avsnitt om engelsk romantik, samt antingen ett större avsnitt om tysk romantik, alternativt ett avsnitt om såväl tysk som fransk romantik

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen