Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp, 7,5 hp

Om kursen

Utifrån några centrala 1900-talsteoretiker fokuserar kursen olika sätt att förstå relationen mellan litteratur och samhälle. Som dess centrum fungerar frågan om en kritisk teori: vad är kritik? Är kritik möjlig? Vilka konsekvenser skulle en ”kritisk teori” få för litteraturvetenskapen? Kring detta centrum formar kursen frågeställningar om kulturindustri och populärkultur, om materialitet, om medier, om modernism. Kursen syftar till att utveckla den studerandes självständiga (och kritiska) förståelse av ett par huvudlinjer i den moderna reflektionen över litteraturens samhällelighet, och att utveckla analysredskap för den litterära analysen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen